Đĩa lưu niệm

Đĩa lưu niệm

Gỗ tự nhiên từ nhóm I đến nhóm IV

  • Giá: Gọi 0563 833124 - 0914 199055
Tượng gỗ (Mã DL_C790)

Tượng gỗ (Mã DL_C790)

Gỗ Pơmu

  • Giá: 7.900.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (Mã DL_N380)

Tượng gỗ (Mã DL_N380)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 3.800.000đồng/1 tượng

Tranh cẩn ốc khảm trai (Tứ quí)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Tứ quí)

Gỗ Kate (Gõ đỏ) - gỗ nhóm 1

  • Giá: 9.000.000đ/ 1 bộ
Tranh chạm (tứ quí)

Tranh chạm (tứ quí)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 13.000.000đồng/1 bộ
Tranh cẩn ốc khảm trai (Cửu Long tranh châu)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Cửu Long tranh châu)

Gỗ Kate/ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 4.000.000đ/1 bức