Tượng gỗ (Mã DL_C500)

Tượng gỗ (Mã DL_C500)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 5.000.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (Mã SN_C60)

Tượng gỗ (Mã SN_C60)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 5.900.000đ/1 cặp
Tượng gỗ (Mã DL_D490)

Tượng gỗ (Mã DL_D490)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 4.900.000đồng/1 tượng

Tranh cẩn ốc khảm trai

Tranh cẩn ốc khảm trai

Gỗ Kate (Gõ đỏ)/ Hương (Gỗ nhóm 1)

  • Giá: 14.500.000đ/1 bộ
Tranh cẩn ốc khảm trai (Tứ quí)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Tứ quí)

Gỗ Gõ

  • Giá: 12.500.000đ/1 bộ
Tranh chạm (tứ quí)

Tranh chạm (tứ quí)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 8.500.000đồng/1 bộ