Tượng gỗ (Mã DL_LV380)

Tượng gỗ (Mã DL_LV380)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 3.800.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (Quang Công)

Tượng gỗ (Quang Công)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 6.900.000đồng/ 1 tượng
Tượng gỗ (DL_NP620)

Tượng gỗ (DL_NP620)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 6.200.000đồng/1 bộ

Tranh cẩn ốc khảm trai (Tứ quí)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Tứ quí)

Gỗ Kate (Gõ đỏ) - gỗ nhóm 1

  • Giá: 9.000.000đ/ 1 bộ
Tranh cẩn ốc khảm trai (Bông Hồng - Con Công)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Bông Hồng - Con Công)

Gỗ Kate/Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 11.000.000đ/1 bức
Tranh cẩn ốc khảm trai (Bách Hạc)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Bách Hạc)

Gỗ Kate (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 23.000.000đ/1 bức