Tượng gỗ (Mã DL_V350)

Tượng gỗ (Mã DL_V350)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 3.500.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (Mã DL_LV380)

Tượng gỗ (Mã DL_LV380)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 3.800.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (Mã DL_C500)

Tượng gỗ (Mã DL_C500)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 5.000.000đồng/1 tượng

Tranh cẩn ốc khảm trai (Phước Lộc Thọ)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Phước Lộc Thọ)

Gỗ Gõ

  • Giá: 24.000.000đ/1 bức
Tranh chạm lủng (tứ quí)

Tranh chạm lủng (tứ quí)

Gỗ Gõ

  • Giá: 9.500.000đ/1 bộ
Tranh cẩn ốc khảm trai (Bông Hồng - Con Công)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Bông Hồng - Con Công)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 27.000.000đồng/1 bức