Tượng gỗ (Mã DL-HL490)

Tượng gỗ (Mã DL-HL490)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 4.900.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (Mã DL_N380)

Tượng gỗ (Mã DL_N380)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 3.800.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (DL_CD680)

Tượng gỗ (DL_CD680)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 6.800.000đồng/1 tượng

Tranh cẩn ốc khảm trai (Cửu Long tranh châu)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Cửu Long tranh châu)

Gỗ Kate/ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 4.000.000đ/1 bức
Tranh cẩn ốc khảm trai (Vinh quy bái tổ)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Vinh quy bái tổ)

Gỗ Gụ

  • Giá: 22.000.000đồng/1 bức
Tranh cẩn ốc khảm trai (Bông Hồng - Con Công)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Bông Hồng - Con Công)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 27.000.000đồng/1 bức